Utbildningens upplägg

Med vår grundläggande frisörutbildning i ryggen får du en bra start på din frisörkarriär så att du blir redo för att börja arbeta på salong och göra din färdigutbildning – det första steget mot Gesällen och färdigutbildad frisör.

38 veckors frisörutbildning, innehåll:

 • Klippteknik  kursen ger dig kunskap i praktisk och teoretisk klippteknik – arbete på övningsdockor, modeller och kunder.
 • Färgförändrande behandling  här får du lära dig hur du ska kunna välja rätt behandling – val av teknik och nyans till din kund, både teoretiskt och praktiskt.
 • Frisyrdesign  här går vi igenom och tränar på hur du omformar hår på olika sätt – föning, läggning, olika tångtekniker och toupering.
 • Permanent praktisk och teoretisk träning och genomgång om hur vi skapar olika lockar och även hur du gör håret slätare och rakare.
 • Uppsättning här tränas du i klassiska uppsättningar och vidare till Avantgarde och avslutar med bruduppsättningar med slöja och tiara/krona.
 • Hud & hår kursen ger dig insikt i hudens och hårets funktion, samtidigt som du får lära om hur du ska arbeta så säkert som möjligt med våra kemiska preparat.
 • Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan – vi vill att du ska arbeta i många år som frisör.
 • Salongslära praktisk arbete på modeller/kunder i skolans salong  under handledning – du övar på alla moment som utförs i arbetet som frisör.
 • Kundservice här får du verktyg för att lyckas i det sociala samspelet med kunder, kollegor och arbetsgivare.
 • Färgpsykologi hur påverkas du av färger – vem passar i vad, och varför?
 • Wella-certifiering du får utbildning av Wellas duktiga team- certifiering som visar att du kan färg!
 • Produkt & verktygslära kursen ger dig kunskap om hur du ska hantera verktyg & produkter och vad och när du använda dem.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) praktik där  du prova dina kunskaper du fått från skolan på en salong och bygga kontakter inför din färdigutbildning.
 • Temadagar kan bestå av att assistera Wellas tekniker under deras kurser, mässor, projekt, happenings m.m.
 • Gesäll Delprov 1  i slutet av din utbildning utför du första delen i gesällprovet – representanter från Frisörföretagarna och Handels examinerar.